S k a n v i k G r ä n s ö V ä s t e r v i k     a k v a r e l l 2 0 0 4