Utställning G a l l e r i 1 i Skellefteå 2006
 
Galleri 1 Skellefteå  
Betraktare  
Betraktare av Fågel fisk eller mittemellan "äta eller ätas"  
Lise-Lott G Moschiri  
Sommarutställning K ä l l v i k Pensionat / G a l l e r i 2005
 
Havet skildrades i akvarellmåleri / Källvik  
Källvik sommarutställning  
Sommarutställning Källvik Pensionat / Galleri 2006  
akvarell och blandteknik  
Vid havet, Akvareller från Västervik - Loftahammar- Skellefteå, Gränsö, Händelöp, Källvik.  
" F r u k t b a r h e t " Kulbackens Museum Västervik april 2007
 
"Fruktbarhet" Västerviks museum 2007  
Vernissage Kulbacken Västerviks museum  
Betraktare  
Betraktare  
"Kvinnor" miniatyrer  
W i m m e r s t r ö m s k a Västervik - sommaren 2007
 
Wimmerströmska gårdshuset 2007  
Små och stora besökare  
 
Höstsalong Västerviks museeum 2008
 
höstsalong Västerviks museeum  
I minnernas trädgård, triptyk  
Triptyk "I minnernas trädgård"  
G a l l e r i H a g m a n s Hornspuckeln Stockholm 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
G a l l e r i P i n a x Skellefteå "Tillsammans" 2010  
   
G r ä n s ö Hotell Galleri "Naturligt" Västervik 2011  
 
 
 
 G a l l e r i S t i c k a n Västervik 2013  
glaskonst på Stickans konshall Vastervik