www.lgmart.se
mobil 0702802746

 

 

Lise-Lott Gustavsson Moschiri
Född  1957 i Skellefteå  Västerbotten  Sweden 

K o n s t n ä r l i g  u t b i l d n i n g 
Studerat vid ABF:s konstskola  Umeå 1976-77 
Sunderbyns konstskola 1977-78  Luleå 
Bildlärarutbildningen  Umeå 1978-1981 
Grafikstudier i Umeå, Brage och  Tullkammaren och inom 
Tjustbygdens konstgrupp från 1982
Webbdesign Varberg
Teknik Design Linnéuniversitetet
Orrefors glasbruk design
 
S e p a r a t u t s t ä l l n i n g a r 
Konstforum Skellefteå 1981 
Nevens Galleri Skellefteå 1979 
Sparbanken Västervik 1983 
Galleri Pinax Skellefteå 1992 
Lindögården Västervik 1990 
Futurum Västervik
Hotell och restaurang 2003 Västervik
Galleri Östra Kyrkogatan 2005 Västervik
Källvik Galleri 2005

Galleri 1 Skellefteå 2006
Wimmerströmska gårdens galleri 2007
Västerviks Museum 2007
FOI Linköping 2008
Galleri Hagmans Stockholm 2010
Gränsö hotell Galleri 2011
Galleri Pinax Skellefteå 2012
Stickans Galleri Västervik 2013
S a m l i n g s u t s t ä l l n i n g a r 
De ohängdas salong Expolaris -77 
Tjustbygdens  konstgrupps
årliga utställning 1983-07 
Jubileumsutställning Kulturhuset 1992 
Sommarsalongen Västervik -89 91 92 94-96  
Galleri 95 sommarblandning -90 
Sommarsalong bryggaren 1997 
Höstsalongen Umeå Konstmuseum  Gamlia -92 
Jubileumsutställning Luleå museum 1996 
Sydosten Kalmar konstmuseum 1998 
Salong Tjust 1998 -99
Miniatyrutställning Storgatan 31 2001-2007
Sommarsalongen Gamleby -04
Sommarsalongen Storgatan 31 -03
Bryggaren -05
Höstsalong Kulturbacken
Storgatan 31-06
Galleri Q Stockholm 05-07
Höstsalong Västerviks Museum -07 -08
Galleri 55 2xMoschiri2008
Miniatyrutst. Wimmerströmska 2009
Mellan hav och land Lofta Caffé 2014
Sommarsalong Västervik 2018
Konstrunda Västervik 2018 Konsthallen
Pop Up 2018 Västervik
R e p r e s e n t e r a d 
Norrbottens läns landsting 
Skellefteå kommun och landsting 
Skellefteå kulturnämnd 
Skellefteå konstförening 
Västerviks kulturnämnd 
Nervens konstförening, Västervik 
Koggens konstförening, Västervik 
Kalmar konstförening
FOI konst och kulturförening i Linköping