Min experimentlusta är stor och fantasifull. Mer och mer blandar jag olika tekniker: akvarell, collage, grafik och söker efter uttryck i stilleben, landskap, porträtt och andra motiv.
Jag använder ochså bildspråket i en mer "talande" form där jag blandar fantasi, färg och form för att förmedla ett budskap.

Jag arbetar med olika grafiska tekniker, allt från färgetsningar till monotypier, och datorgenererad bild - datagrafik. Det noggrant planerade etsningsarbetet blir en kontrast till det spontana ögonblicks-arbetet när ett monotypi blir till. Där förenar jag traditionella tekniker med moderna. Numera är glaskonsten mitt mest intressanta forum. Sandgjutning och andra experimentella tekniker upptar mitt engagemang....