"V i k a" av L i s e - L o t t G u s t a f s s o n M o s c h i r i

En skulptur i svetsad lackerad plåt Höjd 4,80 m.
"En strävan efter en förenklad tredimensionell form med rena enkla ytor. Proportioner som är i balans med varandra och skapar harmoni enligt gyllene snittet".

Formen är skapad av en yta, likt ett vikt papper som delas upp och vikes för att skapa tre dimensioner. Ljuset skapar ett skuggspel på skulpturen under dagens och nattens timmar och det uppstår en spännande variation. Den cerisa färgen är i komplement till de gul-gröna tonerna som finns i naturen och skapar då en kontrast.

Syftet med skulpturen är att det ska bli en upplevelse av färg och form i ett. En hyllning till formen som sådan - designåret -05.
Skulpturen är placerad vid infarten - Hermanstorp - Västervik
Utsmyckningen Ingår i Kultur och fritidsförvaltningens projekt att låta Tjustbygdens konstgrupp utsmycka Hermanstorp. En tillfällig installation under sommar månaderna juni - september.

Därefter är verket till salu.

Tack till:

Wecon byggkonsult
TA-svets
BG- lackering
Bergs Golv och färg
Edströms service
Kultur och Fritid/Västervik
webbmadam /Lise-Lott G Moschiri 20070116